Eugen Klein GmbH   Gelenkwellen Klein Gelenkwellen
    Start Technische richtlijnen Lagerkräfte und Biegemomente
Deutsch (Deutschland)English (United Kingdom)French (Fr)Italian - ItalyNederlands - nl-NLEspañol(Spanish Formal International)Russian (CIS)
Klein Gelenkwellen
Lagerkrachten en buigmomenten

Door de afbuiging van het moment in de gaffel, wordt de gaffel belast met het bijkomende moment MZ. Voor de in het figuur 21 weergeven koppeling ontstaan M2 und MZ uit de ontleding van de moment-vektoren.:

Figuur 21

Bild 21a

Stand 0° und 180°
M
2 = M1 · cos ß
M
Z = M1 · sin ß

 

Bild 21b

Stand 90° en 270°
M
2 = M1 · 1/cos ß
M
Z = M1 · tan ß

7.1 Lagerkrachten bij Z-opstelling

Het bijkomend MZ oefent krachten uit op de lagers, die de as buigend belasten. Figuur 22 toont de bijkomende momenten en de lagerkrachten in 0° en 90°-Stand.

Figuur 22

Zij-aanzicht

Bild 22a Bild 22b

Boven-aanzicht

Bild 22c Bild 22d
Stand bij 1= 0° = 180°
Aandrijfas-middendeel op buiging belast.
Stand bij 1= 90° = 270°
Aandrijvende- en aangedreven as op buiging belast.
A = B = C = D = 0 Formel 10

De lagerkrachten wisselen tweemaal per omwenteling tussen nul en maximaal.

7.2 Lagerkrachten bij W-opstelling

Zoals in Figuur 23 te zien is treden bij deze opstelling de volgende bijkomende momenten en lagerkrachten op.

Figuur 23

Zij-aanzicht

Bild 23a Bild 23b

Boven-aanzicht

Bild 23c Bild 23d
Stand bij 1= 0° = 180°
Aandrijfasmiddendeel en aandrijvende- en aangedreven as op buiging belast.
Stand bij 1= 90° = 270°
Aandrijvende- en aangedreven as op buiging belast.
Formel 11 Formel 10

De lagerkrachten wisselen tweemaal per omwenteling tussen nul en maximaal.

 

7.3 Schuifkrachten bij aandrijfassen met schuifstuk

Om het schuiven van het schuifstuk, met gelijktijdige overbrenging van het draaimoment, mogelijk te maken, is een schuifkracht L nodig, die door de lagers A, B, C, D opgenomen moet worden.

De maximale schuifkracht is:

Formel 12

waarbij

µ = Wrijvingscoefficient. Voor geharde, genitreerde en/of gefosfateerde delen kan met µ = 0,1 gerekend worden, voor met rilsan beklede delen, met µ = 0,06
M1 =

Aandrijfmoment

dt = Tandflankdiameter van de splinesvertanding (zie tabel)
= Hoek tussen tandflank en middelpunt (zie tabel)
C = Profieloverlapping (Ingrijplengte van de vertanding, zie tabel)

Tabel

Profiel volgens DIN 5480 dt·cos
[m]
Cmin
[m]
38 x 2
52 x 2,5
55 x 2,5
62 x 2
65 x 2,5
75 x 2,5
90 x 2,5
95 x 2
0,0310
0,0427
0,0452
0,0503
0,0539
0,0626
0,0758
0,0789
0,072
0,100
0,105
0,075
0,125
0,145
0,175
0,085

Daaruit volgen dan de lagerkrachten:

Formel 13

Het belangrijkste zijn meestal de axiale krachten.     

 
vorige bladzijde  naar de inhoud  volgende bladzijde

 

 
Eugen Klein GmbH   Gelenkwellen   Parkstraße 27-29      73734 Esslingen a.N. 
Fon +49 (0)711 3 80 05-12     Fax +49 (0)711 3 80 05-49    info@klein-gelenkwellen.de