Eugen Klein GmbH   Gelenkwellen Klein Gelenkwellen
    Start Technische richtlijnen Reviseren en vervangen van slijtagedelen van aandrijfassen
Deutsch (Deutschland)English (United Kingdom)French (Fr)Italian - ItalyNederlands - nl-NLEspañol(Spanish Formal International)Russian (CIS)
Klein Gelenkwellen
Repareren en uitwisselen van slijtagedelen van aandrijfassen

Alle koppelingen zijn volledig ontleedbaar en zo gekonstrueerd, dat ze zonder speciaal gereedschap gedemonteerd kunnen worden.

 Desondanks mogen om veiligheidsredenen de onderstaande handelingen alleen door vakbekwame werkplaatsen uitgevoerd worden. In twijfelgevallen kunt U dit bij ons navragen.

Alvorens een aandrijfas uit te bouwen moet men er zich eerst van overtuigen, of de stand van Gaffel 1 en 2 door pijlen gekenmerkt is ( zie Figuur2 ); Als de markering met lak afgedekt is, moeten de schuifstukdelen duidelijk gemarkeerd worden in samengeschoven toestand.

We raden af slechts een enkel beschadigd lager te vervangen , omdat in de meeste gevallen ook de tap van het kruisstuk beschadigd is. Het is daarom raadzaam, alleen komplete kruisstukken met lagerbussen uit te wisselen. Bij slijtage aan het schuifstuk moet altijd de splines-as en splines-naaf gezamenlijk gewisseld worden. De slijtagelimiet is voor snel draaiende aandrijfassen dan bereikt, wanneer in ingebouwde toestand speling voelbaar is.

Figuur 7

 

3.1 Uitbouw van een koppeling

  1. Alle 4 de borgringen met een borgringtang verwijderen.
  2. Kruisstuk en naaldbus met een pers naar een zijde uitdrukken ( zie figuur 8a)
  3. De uitstekende bus in de bankschroef inspannen en met lichte hamerslagen op de gaffel , de bus er uit trekken (figuur 8a). Dunwandige lagerbussen niet opnieuw gebruiken.
Figuur 8a Figuur 8b

3.2 Inbouwen van een koppeling

  1. De lagerbussen precies in de asrichting, zonder te kantelen, inpersen.
  2. De borgringen zo inbouwen, dat het kruisstuk zich gemakkelijk laat bewegen. Om dit te bereiken , kan men borgringen van verschillende dikte toepassen, in noodgeval kunnen dikkere ringen afgeslepen worden tot de gewenste maat. De speling van het kruisstuk moet zo ingesteld worden, dat het buigmoment van de flens in beide richtingen niet groter wordt dan 4 Nm en anderzijds dat de flens niet vanzelf naar ondervalt.
  3. Radiale slag kontroleren: Daarvoor dient de aandrijfas in de flens opgenomen te worden en moet met een meetklok op de pijp de radiale slag gemeten worden. De grootste toelaatbare radiale afwijking mag 0,1 mm bedragen. Deze kontrole bespaart bij bedrijfstoerentallen onder 1500 omw/min. in de meeste gevallen het balanceren, en verkort bij toerentallen boven de 1500 omw/min. het balanceren aanzienlijk. Bij vrachtwagens ligt het bedrijfstoerental meestal boven de 1500 omw/min. Deze aandrijfassen dienen dynamisch gebalanceerd te worden. Het balanceertoerental moet altijd 10-15% hoger liggen dan het in het voertuig optredende maximale toerental. De balanceerklasse is vastgelegd in DIN ISO 1940.
 
vorige bladzijde  naar de inhoud  volgende bladzijde

 

 

 
Eugen Klein GmbH   Gelenkwellen   Parkstraße 27-29      73734 Esslingen a.N. 
Fon +49 (0)711 3 80 05-12     Fax +49 (0)711 3 80 05-49    info@klein-gelenkwellen.de